perjantai 24. heinäkuuta 2015

Tiedemaailma ja rakennusmaailma - mars ja venus

"Miehet ovat marsista ja naiset venuksesta". HAH, tuon sanoja ei ole ollut kuulemassa tiedeorientoituneen ihmisen ja rakennusorientoituneen ihmisen välistä keskustelua!

Tiedemaailmassa käsitteet ovat yksiselitteisiä. Ne kertovat, mitä tietyllä käsitteellä tarkoitetaan. Hypoteettinen esimerkki (ei perustu tutkittuun tietoon eikä omakohtaiseen tieteelliseen taustaan):  Koira: nelijalkainen nisäkäs, joka haukkuu. Tarkempi käsiteanalyysi kertoo käsitteestä tarkemmin, jolloin esim. eroavaisuudet kissaan tai susi-eläimeen selkeytyvät. Lähtökohtaisesti ihmiset ajattelevat kuten tiedemaailmassa: koira ja on koira ja se siitä.

Rakennusmaailmassa käsitteet eivät ole niin selkeitä. Yhdellä käsitteellä voi olla erilaisia merkityksiä tai kaksi eri käsitettä voi tarkoittaa samaa asiaa. Käsitteet näyttäisivät olevan tilanneriippuvaisia. Tämä voi aiheuttaa haasteita esim. tarjousten lukemisessa, jossa eri käsitteet on hinnoiteltu eri tavoilla riippuen tarjouksen tekijästä, mutta tarkoittavat sitten kuitenkin samoja asioita. Esimerkiksi johonkin katon alle tulevan tietynlaisen tukilaudan kannattimella on monta eri nimeä, joista itseasiassa en muista yhtäkään. Sen tiedän, että meille ne tulevat valkoisena... Vai meniköhän nyt sekaisin joku toinen lauta ja pidike...

Käsitteitä on myös voitu yhdistää, jolloin yksi käsite voi sisältää monta asiaa. Esim. "täydellinen toimitus" - käsite voi sisältää hyvinkin erilaisia toimituksia riippuen keneltä kysyy: yhdellä se tarkoittaa että talo tulee valmiina tapetteja ja kaapinvetimiä myöten, toisella se tarkoittaa että nippanappa tuodaan seinät paikoilleen, tosin ei ehkä ihan kaikkia seiniä, koska silloin pitäisi ottaa "supertoimitus".

Tiedeorientoituneen ihmisen kannattaa pyytää tarjouspyynnön mukana käsiteanalyysi. Rakennusmaailmassa tätä termiä hieman karsastetaan (oletus perustuu 2 myyjän ilmeeseen pyynnön yhteydessä) ja kannattaa selkeyttää asiaa käsitenalyysin sisällöllä: 1. Ne asiat, jotka käsitteeseen sisältyvät 2. Ne asiat, jotka käsitteeseen eivät sisälly 3. Rinnakkaiskäsitteet 4. Synonyymit 5. Esimerkkitapaus käsitteen käytössä konkreettisesti. Tämä analyysimalli perustuu puhtaasti omaan empiiriseen tutkimukseeni, joka vaatii vielä hieman testausta ennekuin se voidaan luokitella teoriaksi.  Käytännössä malli kuitenkin toimii suhteellisen hyvin, sillä ei saavuteta myyjien jippii-huutoja, mutta sillä saavutetaan edes jonkintasoinen tietämys (asteikolla: luulee tietävänsä - tietää luulevansa), mikä lienee pääasia rakentamisprojektissa.

Käsitteiden selkeytymättömyys aiheuttaa hankaluuksi jatkotyöstämisessä. Tiedeorientoitunut ihminen on tottunut, että vertailtava aineisto on vertailukelpoista ja lähes kaikki tilastolliset analyysit vaativat käsiteltävän aineiston olevan yhdenmukaisia. Opin jo lukion matematiikan tunnilla, että banaania ja omenaa ei voi laskea yhteen. Tosin kotitalousopettaja osoitti, että niistä saa hyvän hedelmäsalaatin alun. Tiedeihmiset ovat ilmeisesti olleet tarkkoja matikan tunnilla ja rakennusihmiset köksän tunnilla.

Yhtäkaikki: on vaikea tehdä vertailua, kun vertailtavat asiat eivät ole yhdenmukaisia.
Tiedeorientoitunut ihminen käyttää näppärästi apuna excel-taulukkoa. Taulukon monimuotoiset tekniset ominaisuudet eivät tunnu enää yhtään haastavilta kun yrittää laittaa eri sarakkeisiin eri käsitteiden erilaiset sisällöt riippuen myyjästä ja eri riveille niitä erilaisia käsitteitä, jotka saattavat sisältää samoja asioita tai sitten eivät. Helpotusta tuo se, että eri firmat ovat yksimielisiä siitä, että hinnat ilmaistaan euroina. Tai ainakin oletan niin.

Tiedeorientoitunut ihminen turhautuu helposti rakennusmaailman leväperäisyydessä ja rakennusorientoitunut ihminen pitää tiedemaailmaa turhana nipottamisena. Tarina kertoo, että jokunen tiedeorientoitunut ihminen on selvinnyt rakentamisprojektista, nipottajan maineesta huolimatta, joten toivoa on. Olen päättänyt yrittää löytää sen pienen planeetan marsin ja venuksen välillä, jossa nuo onnistujat elelevät onnellisina.

Rouva E

2 kommenttia: